EU projekti

EU projekti

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste: dionice Gornje Zdelice – Donji Mosti s odvojcima

Kratak opis projekta

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta omogućava brži razvoj same Općine a time i Županije te smanjiti će depopulaciju ruralnog područja Općine. Razvoj poljoprivrede, agroturizma, razvoj male infrastrukture stvara okruženje koje će poticajno djelovati na razvoj poduzetničke inicijative kako za lokalno stanovništvo tako i za potencijalne vanjske investitore.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste: dionice Gornje Zdelice - Donji Mosti s odvojcima, omogućiti će ostanak stanovništva na području Općine Kapela i povećanje broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Općine Kapela. Što će osigurati izgradnja ove male infrastrukture. Također će biti omogućeni razvoj i agroturizma jer na tom području postoji potencijalnih poljoprivrednih proizvođača koji će pružiti mogućnost razvoja agroturizma.


Ukupna vrijednost projekta

1.956.229,98 HRK


Iznos koji sufinancira EU

1.571.502,08 HRK


Razdoblje provedbe projekta

16.11.2018. - 16.11.2019. godine


Kontakt osobe za više informacija

Pročelnik JUO Ivan Babec

Telefon: 043 884 036

Email: opcina-kapela@bj.t-com.hr


Poveznice

www.ruralnirazvoj.hr

www.strukturnifondovi.hr

Adresa

› Bilogorska 90, 43203 Kapela
› Županija: Bjelovarsko-bilogorska
› Načelnik: Danijel Kovačec

Kontakti

E-mail:
› opcina-kapela@bj.t-com.hr

Načelnik
› Tel.: 043 884 178
Jedinstveni upravni odjel - pročelnik
› Tel.: 043 884 036
Jedinstveni upravni odjel – financije i računovodstvo
› Tel.: 043 884 916
Komunalno Kapela d.o.o. i Kapelakom d.o.o.
› Tel.: 043 884 917

› Fax: 043 884 265

DIJELI OVU STRANICU!

Created with Mobirise bootstrap website templates