EU projekti

EU projekti

Zaželi - Program zapošljavanja žena u Općini Kapela

Zaželi - Program zapošljavanja žena u Općini Kapela

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali  2014. – 2020. 

Zaželi - Program zapošljavanja žena

PROJEKT: Program zapošljavanja žena u Općini Kapela

NOSITELJ PROJEKTA Zaželi

NOSITELJ PROJEKTA: Općina Kapela

Zaželi partneri

PARTNERI NA PROJEKTU

Kratak opis projekta

Projekt je izravno usmjeren na potrebe različitih ranjivih društvenih skupina bez obzira na nacionalne, vjerske raznolikosti i psihofizičke mogućnosti te podupire uključivanje svih starijih i nemoćnih građana s konačnim ciljem povećanja kvalitete života uključenih ciljnih skupina kao i krajnjih korisnika u Općini Kapela. Ovim projektom će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal za 6 teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja s područja Općine Kapela kroz aktivnosti zapošljavanja u lokalnoj zajednici na 24 mjeseca čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života za najmanje 24 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, pomoć u kućanstvu te pratnja i pomoć u njihovoj socijalnoj integraciji.


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj projekta je omogućavanje pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s područja Općine Kapela. Specifični cilj projekta je osnaženje i unaprjeđenje radnog potencijala teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja Općine Kapela, čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.


TKO SU KRAJNJI KORISNICI?

Krajnji korisnici su starije i nemoćne osobe s područja Općine Kapela kojima će kroz projekt biti pružena odgovarajuća skrb i povećana kvaliteta života, s fokusom na samačka domaćinstva, osobe starije od 70 godina i osobe s potrebama za dodatnom skrbi.


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

1.446.115,68 kuna

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda.


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

30 mjeseci, 16.ožujka 2018. godine do 16.rujna 2020.


KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

• Općinski načelnik Općine Kapela - Danijel Kovačec, ing. el.

M: 098/391-153

E: opcina-kapela@bj.t-com.hr

• Voditeljica projekta:

Anamarija Brežnjak, univ. bacc. oec.

M:099/371-3457

T:043/884-912

• Administrator projekta:

Jasna Bet, upr. referent

043/884-916


„Zajedno do fondova EU“

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Kapela “


Više o EU fondovima

Europski strukturni fondovi
Učinkoviti ljudski potencijali

Adresa

› Bilogorska 90, 43203 Kapela
› Županija: Bjelovarsko-bilogorska
› Načelnik: Danijel Kovačec

Kontakti

E-mail:
› opcina-kapela@bj.t-com.hr

Načelnik
› Tel.: 043 884 178
Jedinstveni upravni odjel - pročelnik
› Tel.: 043 884 036
Jedinstveni upravni odjel – financije i računovodstvo
› Tel.: 043 884 916
Komunalno Kapela d.o.o. i Kapelakom d.o.o.
› Tel.: 043 884 917

› Fax: 043 884 265

DIJELI OVU STRANICU!

Start your own site - Read more