Odluka o pravu na pristup informacijama i katalog informacija

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 011-04/04-01/02
URBROJ: 2103/02-02-04-1
KAPELA, 03.06.2004.godine.

Na temelju članka 21. Stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 172/03) i članka 14. Statuta Općine Kapela («Županijski glasnik» Bjelovarskobilogorske županije broj 10/01), Općinsko vijeće Općine Kapela na svojoj 21. sjednici održanoj dana 03.06.2004. donijelo je

O D L U K U
O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Dijelite ovu objavu:
Koristimo kolačiće samo za analizu našeg prometa. View more
Cookies settings
Prihvaćam
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Tko smo

Naša mrežna stranica: https://opcina-kapela.hr/. Komentiranje je trenutno onemogućeno na našoj mrežnoj stranici. Molimo posjetite našu facebook stranicu gdje možete komentirati naše objave. Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na to web mjesto.
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top Skip to content