Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kapela

EU PROJEKT

INFORMACIJE O PROJEKTU „IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA“

EUROPSKA UNIJA SUFINANCIRA IZ KOHEZIJSKOG FONDA, OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“ 2014. – 2020., PROJEKT POD NAZIVOM: 
IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI KAPELA

Kratak opis projekta

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kapela doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kapela doprinosi ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. (NN 3/17) (u nastavku PGO). Jedan od osnovnih ciljeva u Plana gospodarenja otpadom (PGO) RH definirano je da će Jedinice lokalne samouprave osigurati odvojeno prikupljanje problematičnog komunalnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila. Sukladno tome je potrebno izgraditi Reciklažno dvorište na području Općine Kapela, kako bi se ispunio cilj za 2020. godinu da se 50% komunalnog otpada pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje komunalnog otpada. Sukladno tome u PGO RH postavljeni su jasni ciljevi, a to su:

1. Smanjenje ukupne količine komunalnog otpada za 5%,
2. Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.),
3. Odvojeno prikupljanje 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada,
4. Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada.

Upravo izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Kapela će omogućiti i doprinijeti ostvarenju postavljenih ciljeva jer će stanovništvo Općine Kapela imati mjesto gdje će moći odvoziti svoj komunalni otpad.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.995.270,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (85,00%): 1.695.979,50 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 07. kolovoza 2017. godine do 06. rujna 2019. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Općinski načelnik Općine Kapela – Danijel Kovačec, ing. el.
M: 098/391-153
E: opcina-kapela@bj.t-com.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

Dijelite ovu objavu:
Koristimo kolačiće samo za analizu našeg prometa. View more
Cookies settings
Prihvaćam
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Tko smo

Naša mrežna stranica: https://opcina-kapela.hr/. Komentiranje je trenutno onemogućeno na našoj mrežnoj stranici. Molimo posjetite našu facebook stranicu gdje možete komentirati naše objave. Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na to web mjesto.
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top Skip to content