Izjava o nepostojanju sukoba interesa za čelnika tijela naručitelja

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-05/14-01/02
Ur.broj: 2103/02-1-14-01
Kapela: 02. siječnja 2014.

I Z J A V A

O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA
ZA ČELNIKA TIJELA NARUČITELJA

kojom ja, Danijel Kovačec, na dužnosti Općinskog načelnika Općine Kapela, u naručitelju – Općini Kapela, Bilogorska br. 90, 43203 Kapela, u smislu članka 13. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („NN“, br. 90/11, 83/13. i 143/13. – pročišćeni tekst)

i z j a v l j u j e m, da kao privatna osoba,

1. istovremeno s obnašanjem dužnosti Općinskog načelnika Općine Kapela,

– ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braca i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik), kao privatne osobe,
– ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

2. nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%, te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braca i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe – nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%.

stoga,

ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Kapela ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).
_______________________________________________

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KAPELA
Danijel Kovačec, ing.el.

Dijelite ovu objavu:
Koristimo kolačiće samo za analizu našeg prometa. View more
Cookies settings
Prihvaćam
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Tko smo

Naša mrežna stranica: https://opcina-kapela.hr/. Komentiranje je trenutno onemogućeno na našoj mrežnoj stranici. Molimo posjetite našu facebook stranicu gdje možete komentirati naše objave. Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na to web mjesto.
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top Skip to content