Obavijest u svezi članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A K A P E L A
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 022-05/14-01/01
Ur.broj: 2103/02-1-14-01
Kapela: 02. siječnja 2014.

O b av i j e s t

Na temelju članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13. i 143/13. – pročišćeni tekst), obavještavamo, da Općinski načelnik Općine Kapela ne obavlja upravljačku djelatnost, niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Kapela, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore u javnoj nabavi u smislu članka 13. navedenog Zakona o javnoj nabavi.
_____________________

OPĆINA KAPELA
OPĆINSKI NAČELNIK
Danijel Kovačec, ing.el.

Dijelite ovu objavu:
Koristimo kolačiće samo za analizu našeg prometa. View more
Cookies settings
Prihvaćam
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Tko smo

Naša mrežna stranica: https://opcina-kapela.hr/. Komentiranje je trenutno onemogućeno na našoj mrežnoj stranici. Molimo posjetite našu facebook stranicu gdje možete komentirati naše objave. Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na to web mjesto.
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top Skip to content