Obavijest o prijavi šteta od prirodne nepogode

Općina Kapela poziva sve mještane i sve pravne osobe koje su pretrpjele štetu uslijed velikih količina snijega i niskih temperatura koje su nanijele materijalne štete na poljoprivrednoj proizvodnji u razdoblju od 23.03. – 26.03.2020. godine da dostave podatke o nastaloj šteti na propisanom obrascu koji se nalazi u nastavku.

Za prijavu je potrebno priložiti:

1. Obrazac EN-P (za trajne nasade voćnjaka i vinograda, povrće i cvijeće upisati površinu, broj komada i Vašu procjenu štete u postotku, a na dnu obrasca procijenjenu štetu u kunama)
2. Presliku (fotokopiju) IBAN računa
3. MIBPG ili preslika rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili
4. Presliku OIB-a
ILI PRESLIKU ZAHTJEVA ZA POTICAJE IZ 2019. (stranica 1 i tablica površina) iz koje su vidljivi svi traženi podaci.

Popunjeni obrazac treba se dostaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Kapela i to:
– e-mailom na adresu: opcina-kapela@bj.t-com.hr
– poštom na adresu:

Općina Kapela,
Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
Bilogorska 90, 43203 Kapela

– osobno: u Općinu Kapela uz prethodnu najavu – zbog izvanrednih okolnosti uvjetovanih pandemijom korona virusa

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Kapela

– Odluka o proglašenju prirodne nepogode
– Obrazac

Dijelite ovu objavu:
Koristimo kolačiće samo za analizu našeg prometa. View more
Cookies settings
Prihvaćam
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Tko smo

Naša mrežna stranica: https://opcina-kapela.hr/. Komentiranje je trenutno onemogućeno na našoj mrežnoj stranici. Molimo posjetite našu facebook stranicu gdje možete komentirati naše objave. Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na to web mjesto.
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top Skip to content