Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kapela

R E P U B L I K A H R V A T S K A
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
O P Ć I N S K O V I J E Ć E
Klasa : 061-01/14-01/01
Urbroj: 2103/02-1-14-2
Kapela, 08. srpnja 2014.

Na temelju članka 8. i 32. Statuta Općine Kapela (“Županijski glasnik“ Bjelovarsko-bilogorske županije”, broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Kapela, dana 08. srpnja 2014. godine, donosi

O D L U K U
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
OPĆINE KAPELA

Članak 1.

Javna Priznanja Općine Kapela, dodjeljuju se povodom Dana Općine Kapela, istaknutim pojedincima, društvenim organizacijama i udrugama, za doprinos u promicanju društvenih, gospodarskih i ljudskih vrijednosti, te na unapređenju kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti na području Općine Kapela, a uručit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, dana 18. srpnja 2014. godine.

Članak 2.

„Priznanje“ Općine Kapela, dodjeljuje se :

1. PETRU JURUŠIĆ, kao prvom saborskom zastupniku ovoga kraja, za osobni doprinos u društveno političkom radu od značaja za pozicioniranje i ugled Općine Kapela,

2. STJEPANU NOVOSELAC – kao prvom predsjedniku Općinskog vijeća Općine Kapela, za osobni doprinos u društveno političkom radu Općine Kapela,

3. Za napredovanje, razvoj i postignuća u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, javno priznanje dodjeljuje se
– OPG VINARIJA I IZLETIŠTE JAN VNOUČEK iz Lipovog Brda,
– OPG DRAŽEN IVOREK iz Gornjih Mosti,
– OPG IVAN TROGRLIĆ iz Šiptara,
– OPG ŽELJKO SLUNJSKI iz Botinca.

4. Za razvoj i doprinos u gospodarstvu na području Općine Kapela, javno priznanje se dodjeljuje:
– K.O. „FELETAR“, iz Botinca

5. Za zalaganje, postignuća i promicanje takmičarskog duha u sportu i drugim aktivnostima:
– VEDRANU GOLEC iz Kapele, za osvojenu srebrnu medalju na europskom natjecanju u taekwondou,
– NK „SKOK NOVI SKUCANI“, za osvojeno prvo mjesto u II. županijskoj nogometnoj ligi,
– MARINU VUK iz Donjih Mosti, za osvojeno prvo mjesto „Flambiranja slanog jela“, na županijskom natjecanju Obrtničke škole Požega na „9. kupu ugostitelja Sv. Grgur 2014.“ godine.

6. Za doprinos, zalaganje i promicanje kulturno-umjetničkih i tradicijskih vrijednosti bilogorskog kraja javno priznanje se dodjeljuje: :
– UDRUZI ŽENA „MOSTOVLJANKE“ iz Srednjih Mosti,
– MIRJANI VELIČAN iz Babotoka, za osobni doprinos u slikarstvu.

7. Za dugogodišnji rad, zalaganje i doprinos u prosvjeti u Osnovnoj školi Mirka Pereša Kapela, javno priznanje dodjeljuje se: ZLATI PREKUPEC nastavnici hrvatskog i engleskog jezika iz Bjelovara

Članak 3.

Dodjela Priznanja iz članka 2. Ove Odluke, izvršit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća 18. srpnja 2014. godine (petak), koja će se održati u Vatrogasnom domu u Babotoku.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Županijskom glasniku“, web stranici, i na oglasnoj ploči Općine Kapela.

_______________________________________________________________________

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPELA
Dario Prelec, v.r.

Dijelite ovu objavu:
Koristimo kolačiće samo za analizu našeg prometa. View more
Cookies settings
Prihvaćam
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Tko smo

Naša mrežna stranica: https://opcina-kapela.hr/. Komentiranje je trenutno onemogućeno na našoj mrežnoj stranici. Molimo posjetite našu facebook stranicu gdje možete komentirati naše objave. Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na to web mjesto.
Save settings
Cookies settings
Scroll to Top Skip to content